Ústredný portál verejnej správy

Oznámenie o overení identifikácie konečného užívateľa výhod

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Popis služby

Služba je určená pre vykonanie zápisu overenia identifikácie konečného užívateľa výhod podľa § 11 ods. 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie o službe

Prejsť na službu