Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie dotácie na podporu všeobecného rozvoja obcí a miest na území Nitrianskeho kraja

Nitriansky samosprávny kraj

Popis služby

Služba umožňuje požiadať o poskytnutie dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu všeobecného rozvoja obcí a miest so sídlom na území Nitrianskeho kraja. Celková schválená dotácia pre jedného oprávneného žiadateľa nesmie presiahnuť sumu 5000,-EUR. Spolufinancovanie projektu sa nevyžaduje. Podporované aktivity špecifikuje VZN NSK č. 6/2023. Pre realizáciu služby je potrebný občiansky preukaz s čipom, podanie je potrebné podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom. Informácie o službe

Prejsť na službu