Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie dotácie na podporu rozvoja obcí na území Nitrianskeho kraja

Nitriansky samosprávny kraj

Popis služby

Služba umožňuje požiadať o poskytnutie dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu rozvoja obcí a miest s počtom obyvateľov do 10 000, mimo územia pôsobnosti miestnej akčnej skupiny a so sídlom na území Nitrianskeho kraja. Celková schválená dotácia pre jedného oprávneného žiadateľa nesmie presiahnuť sumu 5 000,-EUR. Minimálna výška poskytnutej dotácie na jeden projekt je stanovená na 1 500,-EUR. Spolufinancovanie projektu sa nevyžaduje. Pre realizáciu služby je potrebný občiansky preukaz s čipom, podanie je potrebné podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom. Informácie o službe

Prejsť na službu