Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie priestorovej informácie zo súboru geodetických informácií z katastra nehnuteľností

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Popis služby

Zobrazenie priestorovej informácie umožňuje realizovať operácie so súbormi priestorových údajov o katastri nehnuteľností, zobraziť informácie o legende a akýkoľvek príslušný obsah metaúdajov. Zobrazovacie služby (v zmysle Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve definovaná ako View) umožňujú prezerať súbory a služby priestorových údajov o katastri nehnuteľností v mapovom prehliadači. Mapový portál katastra nehnuteľností zobrazuje informácie v grafickej (mapovej) podobe. Po kliknutí na tlačidlo „Mapa“ sa otvorí mapový portál. Služba je prístupná aj neprihláseným používateľom a je bezodplatná. Informácie o službe

Prejsť na službu