Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie a Európskeho súdu pre ľudské práva

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Popis služby

Prostredníctvom eGov služby budú zverejnené súdne rozhodnutia Súdneho dvora EÚ a ESĽP, ktoré majú dopad na právny poriadok Slovenskej republiky alebo sa týkajú Slovenskej republiky. Služba „Poskytovanie rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie a Európskeho súdu pre ľudské práva“ umožní čitateľom prístup a sprehľadní obsah rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora Európskej únie. Informácie o službe

Prejsť na službu