Ústredný portál verejnej správy

Pripomienkovanie pripravovanej legislatívnej normy verejnosťou

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Popis služby

Táto služba umožní používateľom (verejnosti) prístup k pripravovaným legislatívnym zmenám navrhovaným legislatívcom. Zaregistrovaní používatelia sa dostanú cez prezentačné rozhranie k zoznamu legislatívnych noriem v prípravnej fáze. Prihlásený používateľ z radov verejnosti bude môcť pripomienkovať navrhovanú právnu úpravu a vyjadriť svoj pohľad na opodstatnenosť zavedenia takejto legislatívnej zmeny. Systém zároveň umožní predkladateľovi materiálu prezerať zadané pripomienky a pridať dokument obsahujúci vyhodnotenie pripomienok. Služba vytvorí nástroj na posilnenie inštitútu priamej demokracie v Slovenskej republike. Informácie o službe

Prejsť na službu