Ústredný portál verejnej správy

Registrácia exportéra

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Popis služby

Služba je určená pre podnikateľov Slovenskej republiky. Prostredníctvom služby je možné odoslať žiadosť o registráciu exportéra na Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí. Výstupom služby je zaregistrovanie podnikateľa v registri exportérov. Žiadosť o registráciu exportéra podáva podnikateľ, občan Slovenskej republiky, ktorý má trvalý pobyt v Slovenskej republike. Pre úspešné vybavenie služby nie je potrebné prikladať iné doplňujúce doklady. Informácie o službe

Prejsť na službu