Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o zrušenie výplaty dôchodkových dávok manžela/manželky na účet manžela/manželky

Sociálna poisťovňa

Popis služby

Služba umožňuje prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS) oznámiť zmeny rozhodujúce na poukazovanie dôchodkových dávok na účet v banke, ako napríklad zrušenie výplaty dôchodkových dávok manžela/ manželky na účet manžela/manželky. Pre použitie služby je potrebné prihlásiť sa s eID (občiansky preukaz s čipom) alebo iný európsky doklad (https://www.slovensko.sk/sk/eidas/informacie-o-prihlaseni-cez-ei). Pri odoslaní je vyžadované elektronické podpísanie kvalifikovaným elektronickým podpisom (bez podpisu nie je možné podanie odoslať). Informácie o službe

Prejsť na službu