Ústredný portál verejnej správy

Konverzná služba ZBGIS

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Popis služby

Konverzná služba umožní konverziu súborov priestorových údajov ZBGIS do zvolených formátov na účely dosiahnutia interoperability. Informácie o službe

Prejsť na službu