Ústredný portál verejnej správy

Návrh na obnovu konania – ak návrh podáva fyzická osoba podľa daňového poriadku (ID 1064)

Zvoľte poskytovateľa služby