Ústredný portál verejnej správy

Informovanie o územnom pláne

Mesto Michalovce (OVM)

Popis služby

Služba poskytuje obyvateľom základné informácie o platnej územno-plánovacej dokumentácii. Územný plán obce je základný programový dokument, prostredníctvom ktorého sa napĺňajú ciele, úlohy územného plánovania na území mesta. Informácie o službe

Prejsť na službu