Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti na overenie výsledkov geodetických činností

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožní používateľovi vytvárať elektronickú žiadosť na overenie výsledkov geodetických činností (geometrického plánu a zriadenia a aktualizácie podrobných geodetických bodov). Služba je prístupná prihláseným používateľom pomocou eID karty (občianskym preukazom s čipom) a je spoplatnená. V prípade prvého prihlásenia je používateľ vyzvaný na prihlásenie sa prostredníctvom prideleného mena a hesla komerčného geodeta, aby mohol systém priradiť autentifikačný prostriedok eID kartu (občiansky preukaz s čipom) k jeho identite. Pri ďalších prihláseniach už nie je nutné zadávať meno a heslo. Informácie o službe

Prejsť na službu