Ústredný portál verejnej správy

Požiadanie o vyhotovenie kópie listiny uloženej v zbierke zákonom ustanovených listín obchodného registra

Obchodný register

Popis služby

Služba slúži fyzickým osobám a podnikateľom na získanie kópií listín uložených v zbierke listín obchodného registra. Kópia listiny uloženej v zbierke listín v elektronickej podobe je opatrená kvalifikovanou elektronickou pečaťou. Registrový súd ju poskytuje bezplatne v lehote do piatich pracovných dní odo dňa, keď súdu bola doručená žiadosť elektronickými prostriedkami. Kópia listiny v listinnej podobe je zasielaná na žiadateľom uvedenú adresu po uhradení súdneho poplatku. Informácie o službe

Prejsť na službu