Ústredný portál verejnej správy

Podanie žiadosti o poskytnutie správnej informácie

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Táto služba umožňuje požiadať o poskytnutie správnej informácie z archívu prostredníctvom Elektronického archívu MV SR v prípade, že požadujete osvedčenú kópiu archívneho dokumentu, ktorá nahrádza originál dokumentu pri právnych úkonoch. Podkladom pre vydanie správnej informácie je podrobný popis požadovaného dokumentu alebo údajov, ktoré má archívny dokument potvrdzovať. Vydanie osvedčenej kópie môže byť spoplatnené podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Túto službu je možné využiť, ak ste držiteľom platného občianskeho preukazu s elektronickým čipom (tzv. eID karta). Správne informácie z archívu sa vydávajú na základe žiadosti o poskytnutie správnej informácie z archívu prostredníctvom elektronického formulára "Podanie žiadosti o poskytnutie správnej informácie". Žiadateľ si vo formulári vyberie z číselníka archívov štátny archív prípadne pracovisko, o ktorom predpokladá, že spravuje ním požadovaný archívny dokument, vyplní jemu známe informácie o dokumente alebo údaje, ktoré má archívny dokument potvrdzovať, zvolí spôsob doručenia a platby. Platbu je možné realizovať priamo elektronicky z formulára alebo platbou v hotovosti pri osobnom prevzatí v archíve až po zaslaní notifikácie z archívu. Informácie o službe

Prejsť na službu