Ústredný portál verejnej správy

Doplnenie príloh geotagovanej fotodokumentácie k žiadosti o nenávratný finančný príspevok Pôdohospodárskej platobnej agentúry

Pôdohospodárska platobná agentúra

Popis služby

Služba umožňuje doposlanie príloh geotagovanej fotodokumentácie k žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Doposlanie sa podáva iba elektronicky a pre jej podanie je potrebné eID a KEP, tzn. prihlásenie sa pomocou občianskeho preukazu a podpísanie žiadosti svojim KEP (kvalifikovaným elektronickým podpisom) alebo v zastúpení Mandátnym certifikátom. Informácie o službe

Prejsť na službu