Ústredný portál verejnej správy

Informovanie o poskytovateľoch sociálnych služieb a sociálnej pomoci v obci

Mesto Košice (OVM)

Popis služby

Mesto Košice a mestské časti Košíc zabezpečujú sociálnu starostlivosť obyvateľom, spolupracujú s humanitárnymi, charitatívnymi a zdravotníckymi zariadeniami. Informácie o službe

Prejsť na službu