Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie dotácie na podporu primárnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti

Nitriansky samosprávny kraj

Popis služby

Služba umožňuje požiadať o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu primárnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti. O poskytnutie dotácií môže žiadať fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba so sídlom alebo trvalým pobytom na území NSK, alebo ktorí pôsobia, vykonávajú svoju činnosť na území vyššieho územného celku, alebo poskytujú služby obyvateľom vyššieho územného celku, ktorej bolo vydané povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia podľa osobitného predpisu. Pre volanie služby je potrebné, aby osoba vytvárajúca podanie bola majiteľom občianskeho preukazu s elektronickým čipom (eID karty), mala aktivovaný bezpečnostný osobný kód (BOK) a vlastnila čítačku čipových kariet. Pre prihlásenie a podpísanie vytvoreného podania je potrebné mať nainštalované príslušné aplikácie a ovládače. Pre ich výber s ohľadom na používaný operačný systém postupujte podľa krokov uvedených na stránke https://www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie Informácie o službe

Prejsť na službu