Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o vydanie inštruktorského preukazu

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje podať žiadosť o udelenie inštruktorského preukazu príslušným okresným úradom na základe písomnej žiadosti žiadateľa až po splnení istých podmienok. Informácie o službe

Prejsť na službu