Ústredný portál verejnej správy

Služby metaúdajov Registra priestorových informácií

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožnuje správu, tvorbu, aktualizáciu metaúdajov priestorových údajov a služieb. Služba je dostupná pre registrovaného používateľa v Registri priestorových informácií (RPI) a je realizovaná v prostredí RPI. Používateľ má k dispozícii pre manuálnu tvorbu a aktualizáciu metaúdajových záznamov Metaúdajový editor. V prípade, že registrovaný používateľ tvorí metaúdaje vo vlastnej réžii, môže ich do RPI naimportovať ako existujúce XML súbory alebo vytažovať (harvestovať) ich prostredníctvom zaregistrovania CSW služby. Pre používateľov, ktorí si vedú metaúdaje v inej ako XML podobe (napr. MS Excel, databázová tabuľka a iné) je umožnená hromadná tvorba metaúdajov prostredníctvom importu údajov v definovanej forme (CSV súbor) a na strane RPI sú tieto údaje prevedené do XML formátu. Každý metaúdajový záznam je kontrolovaný validačnou službou, ktorá kontroluje súlad metaúdajového záznamu so smernicou INSPIRE a národným metaúdajovým profilom. Informácie o službe

Prejsť na službu