Ústredný portál verejnej správy

Podávanie návrhu o zrušenie osvedčenia technika emisnej kontroly

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje podať žiadosť o zrušenie osvedčenia technika emisnej kontroly daným okresným úradom na základe vlastnej písomnej žiadosti technika. Informácie o službe

Prejsť na službu