Ústredný portál verejnej správy

Spracovanie a analýza ITMS OpenData

Úrad vlády Slovenskej republiky - eDemokracia

Popis služby

Služba umožňuje prístup k štandardným nástrojom aj anonymne, alebo autentifikovaným občanom bude personalizovaná. Pomocou sprístupneného rozšíreného analytického prostredia, môže občan využiť služby IS eDOV pre vytvorenie požiadavky na vlastné výstupy. O výsledku spracovania požiadavky vlastného výstupu bude občan informovaný. Jednotlivé výstupy sú ukladané vo verejnej časti IS eDOV aj pre ostatných užívateľov.

Prejsť na službu