Ústredný portál verejnej správy

Registrácia pred cestou do zahraničia

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Popis služby

Služba je určená pre občanov Slovenskej republiky. Prostredníctvom služby je možné odoslať Registráciu pred cestou do zahraničia na Ministerstvo zahraničných veci a európskych záležitostí Slovenskej republiky. V registrácii pred cestou do zahraničia občan oznamuje všetky dôležité údaje o pobyte v zahraničí. Výstupom služby je informácia pre pracovníkov ministerstva a z pohľadu občana možnosť dostávať správy a cestovné odporúčania. Informácie o službe

Prejsť na službu