Ústredný portál verejnej správy

Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za užívanie verejného priestranstva

Zvoľte poskytovateľa služby