Ústredný portál verejnej správy

Zverejňovanie právoplatných rozhodnutí

Protimonopolný úrad SR, Bratislava

Popis služby

Služba sprístupňuje verejnosti právoplatné rozhodnutia úradu prostredníctvom webového portálu Protimonopolného úradu SR. Informácie o službe

Prejsť na službu