Ústredný portál verejnej správy

Poskytnutie údajov INSPIRE - Geografické názvoslovie

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba poskytuje priestorové a atribútové informácie z INSPIRE témy Geografické názvoslovie (Geographical names) vo vektorovom tvare formou OGC WFS. Informácie o službe

Prejsť na službu