Ústredný portál verejnej správy

Podávanie doplnenia k žiadostiam pre projektové podpory Pôdohospodárskej platobnej agentúry

Pôdohospodárska platobná agentúra

Popis služby

Služba umožňuje doplnenie žiadosti pre projektové podpory. Formulár na doplnenie a zaslanie je univerzálny pre rôzne druhy doplnenia informácií či dokumentov k žiadosti projektových podpôr Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Žiadosť sa podáva iba elektronicky a pre jej podanie je potrebné eID a KEP, tzn. prihlásenie sa pomocou občianskeho preukazu a podpísanie žiadosti svojim KEP (kvalifikovaným elektronickým podpisom) alebo v zastúpení Mandátnym certifikátom. Informácie o službe

Prejsť na službu