Ústredný portál verejnej správy

Podávanie doplnenia k žiadosti o nenávratný finančný príspevok Pôdohospodárskej platobnej agentúry

Pôdohospodárska platobná agentúra

Popis služby

Služba umožňuje doplnenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Formulár na doplnenie a zaslanie je univerzálny pre rôzne druhy doplnenia informácií či dokumentov k žiadosti projektových podpôr Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Informácie o službe

Prejsť na službu