Ústredný portál verejnej správy

Osobné údaje a doklady

Občan a štát

Informácie pre tých, ktorí si potrebujú vybaviť cestovné alebo iné doklady, výpis z registra trestov, odpis z registra trestov, zbrojný preukaz, či osvedčenie o štátnom občianstve.

V osobných údajoch a dokladoch sú zhrnuté základné informácie, ktoré vám uľahčia vybavovanie rôznych dokladov: občianskeho preukazu, cestovných dokladov, vodičského preukazu a iných.

Dátum poslednej zmeny: 19. 5. 2017
Dátum zverejnenia: 8. 8. 2014

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, eb
redakcia@nases.gov.sk

Súvisiace agendy:

Lokalita

  • Slovensko