Ústredný portál verejnej správy

Informovanie sa o stave žiadosti, návrhu na konanie alebo sťažnosti na Ústavný súd SR

Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky

Popis služby

Táto služba poskytuje účastníkovi konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky možnosť informovať sa o stave konania, ktorého je účastníkom, informovať sa o stave vybavenia ním podanej sťažnosti podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov alebo informovať sa o stave vybavenia ním podanej žiadosti o sprístupnenie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. Informácie o službe

Prejsť na službu