Ústredný portál verejnej správy

Informovanie sa o stave žiadosti, návrhu na konanie alebo sťažnosti na Ústavný súd SR

Kancelária Ústavného súdu SR

Popis služby

Táto služba poskytuje účastníkovi konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky možnosť informovať sa o stave konania, ktorého je účastníkom, informovať sa o stave vybavenia ním podanej sťažnosti podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov alebo informovať sa o stave vybavenia ním podanej žiadosti o sprístupnenie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. Informácie o službe

Prejsť na službu