Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie výpisu z listu vlastníctva z katastra nehnuteľností na právne účely

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje získať výpis z listu vlastníctva. Tento výpis je na právne účely a je opatrený kvalifikovaným elektronickým podpisom s časovou pečiatkou. Služba je prístupná prihláseným používateľom pomocou eID karty (občianskym preukazom s čipom) a je spoplatnená. Služba vyžaduje podpísanie žiadosti kvalifikovaným elektronickým podpisom. Informácie o službe

Prejsť na službu