Ústredný portál verejnej správy

Podávanie návrhu o udelenie osvedčenia technika emisnej kontroly

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje podať žiadosť o udelenie osvedčenia technika emisnej kontroly okresným úradom na základe písomnej žiadosti. Informácie o službe

Prejsť na službu