Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o určenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Banskobystrický samosprávny kraj

Popis služby

Služba umožňuje podať žiadosť o určenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Pre použitie služby je potrebné prihlásiť sa s občianskym preukazom s čipom (eID). Pri odoslaní žiadosti nie je vyžadované elektronické podpísanie kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP). Informácie o službe

Prejsť na službu