Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie dotácie pre oblasť zdravotnej starostlivosti

Nitriansky samosprávny kraj

Popis služby

VÚC môže poskytovať dotácie pre oblasť zdravotnej starostlivosti. Informácie o službe

Prejsť na službu