Ústredný portál verejnej správy

Vyrubovanie daní

Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63 Banská Bystrica

Popis služby

Služba v rámci vyrubovacieho konania je iniciovaná predovšetkým správcom dane (daňový, alebo colný úrad). Služba sa týka sa vyrubenia daňových alebo iných finančných povinností subjektu vo väzbe na podané daňové priznanie, hlásenie alebo prehľad, ako aj povinností spojených s dokladovaním určitých skutočností, doplnením informácií a pod.. Služba je transakčná a umožňuje správcovi dane informovať subjekt o vydaných rozhodnutiach, zasielať vyrubené predpisy elektronickou formou a zároveň umožňuje subjektu s využitím ostatných elektronických služieb finančnej správy reagovať na vydané rozhodnutia. Informácie o službe

Prejsť na službu