Ústredný portál verejnej správy

Podanie potvrdenia o zaplatení DPH v tuzemsku pri dovoze vozidla

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje pred prihlásením dovezeného vozidla zo zahraničia do evidencie, ak ide o nový dopravný prostriedok dovezený z iného členského štátu Európskej únie, zaevidovať kópiu potvrdenia vydaného daňovým úradom o zaplatení dane z pridanej hodnoty v tuzemsku. Informácie o službe

Prejsť na službu