Ústredný portál verejnej správy

Potvrdenie o zaplatení DPH v tuzemsku pri dovoze vozidla

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožní do systému evidencie elektronicky zadať príslušné potvrdenie pre importované vozidlo.

Prejsť na službu