Ústredný portál verejnej správy

Podávanie námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu do obchodného registra

Obchodný register

Popis služby

Služba je určená pre podnikateľov. Prostredníctvom služby možno podať elektronickými prostriedkami námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu (zmeny alebo výmazu) údajov zapisovaných do obchodného registra. Námietka musí byť autorizovaná. Pri námietke sa vyžadujú dokumenty autorizované kvalifikovaným elektronickým podpisom (pečaťou), alebo viacnásobným kvalifikovaným elektronickým podpisom (pečaťou). Informácie o službe

Prejsť na službu