Ústredný portál verejnej správy

Podávanie návrhu o zmenu rozsahu osvedčenia technika kontroly originality

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje podať žiadosť o zmenu rozsahu osvedčenia technika originality, ktorú vykoná príslušný okresný úrad, avšak na žiadateľa sa vzťahujú isté ustanovenia zákona. Informácie o službe

Prejsť na službu