Ústredný portál verejnej správy

Zverejňovanie prijímateľov a výšky dotácií pre oblasť zdravotnej starostlivosti

Nitriansky samosprávny kraj

Popis služby

Samosprávny kraj zverejňuje každoročne prijímateľov a výšku dotácií pre oblasť zdravotnej starostlivosti vyčlenených a poskytnutých zo svojho rozpočtu na internetovej stránke samosprávneho kraja. Informácie o službe

Prejsť na službu