Ústredný portál verejnej správy

Zverejňovanie v Obchodnom vestníku, ak ide o oznámenie a výzvu likvidátora/likvidátorov štátneho podniku

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Popis služby

Koncová služba slúži pre právnické osoby, za ktoré likvidátori zverejňujú oznámenie a výzvu likvidátora/likvidátorov štátneho podniku podľa zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov. Na základe zaslaného oznámenia Redakcii Obchodného vestníka a Justičnej revue sú údaje zverejnené v Obchodnom vestníku. Na použitie služby je potrebná registrácia a prihlásenie na špecializovanom portáli Obchodného vestníka, alebo prihlásenie prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom (eID karta). Informácie o službe

Prejsť na službu