Ústredný portál verejnej správy

Osvedčenie odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok a za každý podpis podľa osobitného predpisu (ID 1091)

Zvoľte poskytovateľa služby