Ústredný portál verejnej správy

Poskytnutie priestorových údajov o geografických názvoch

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Popis služby

Poskytnutie priestorovej a atribútovej informácie geografického názvoslovia zo súboru objektov ZBGIS na základe vyhľadávacích kritérií formou OGC WFS. Informácie o službe

Prejsť na službu