Ústredný portál verejnej správy

Informovanie o dani za ubytovanie

Mesto Michalovce (OVM)

Popis služby

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie v ubytovacom zariadení, ktorým je hotel, motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo stavbe určenej na viaceré účely. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje, pričom základom dane je počet prenocovaní. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje. Správcom dane je obec, na ktorej území sa zariadenie nachádza. Informácie o službe

Prejsť na službu