Ústredný portál verejnej správy

Pripomienkovanie návrhov legislatívnych aktov Európskej únie

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Popis služby

eGovernment služba „Pripomienkovanie návrhov legislatívnych aktov EÚ“ pokrýva životný cyklus vytvárania stanovísk SR k návrhom aktov EÚ. Umožňuje evidenciu a vyhľadávanie dokumentov súvisiacich s návrhmi jednotlivých aktov EÚ a prípravou stanovísk SR. Služba podporuje vytváranie predbežného stanoviska, inštrukcie aj oficiálnej pozície SR. Služba podporuje priradenie gestora ako aj následné spracovanie stanovísk vrátane ich pripomienkovania ostatnými legislatívnymi orgánmi VS. Do procesu prípravy predbežného stanoviska služba umožní aj zapojenie verejnosti formou zadávania pripomienok k stanoviskám. Zároveň informačné vlastnosti služby vytvoria predpoklady pre otvorené informovanie verejnosti o návrhoch EÚ a tiež a zapojenie verejnosti do správy vecí verejných. Informácie o službe

Prejsť na službu