Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie informácií na webstránke Slovenskej obchodnej inšpekcie

Ministerstvo hospodárstva SR

Popis služby

Prostredníctvom služby sa zabezpečuje informovanie širokej verejnosti o činnosti SOI (napr. informácie o alternatívnom riešení sporov, o nebezpečných výrobkoch, ...) ako aj povinné zverejňovanie informácií v zmysle príslušných právnych predpisov SR. Informácie o službe

Prejsť na službu