Ústredný portál verejnej správy

Prístup k záznamom o priebehu výcviku odborne spôsobilej osoby v oblasti cestnej dopravy

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje získať informácia o odborne spôsobilej osobe v oblasti cestnej dopravy. Informácie o službe

Prejsť na službu