Ústredný portál verejnej správy

Podávanie štvrťročného oznámenia držiteľa povolenia na výrobu liekov

Štátny Ústav pre kontrolu liečiv

Popis služby

Služba umožní výrobcovi lieku oznámiť počet a veľkosť balení a druh vyrobených liekov dodaných na domáci a zahraničný trh.Oznámenie je možné podávať prostredníctvom formulára dostupného na web stránke ŠÚKL v listinnej podobe, ako aj plne elektronicky prostredníctvom formulára zverejneného na Ústrednom portáli verejnej správy (slovensko.sk). Pre elektronické podanie na slovensko.sk je nevyhnutné použiť eID (elektronický občiansky preukaz) a KEP (Kvalifikovaný Elektronický Podpis). Informácie o službe

Prejsť na službu