Ústredný portál verejnej správy

Vydávanie stavebného povolenia reklamnej stavby

Mesto Košice (OVM)

Popis služby

Služba umožňuje prihlásenému používateľovi (prihlásenie sa občianskym preukazom s čipom) podať žiadosť o vydanie stavebného povolenia reklamnej stavby. Na podanie žiadosti o vydanie stavebného povolenia reklamnej stavby je potrebné vyplniť a odoslať elektronický Informácie o službe

Prejsť na službu