Ústredný portál verejnej správy

Vyhľadávanie metaúdajov o objektoch ZBGIS

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Popis služby

Vyhľadávacia služba (v zmysle Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES INSPIRE definovaná ako Discovery) poskytuje metaúdaje o súboroch objektov ZBGIS a zobrazuje obsah týchto metaúdajov. Informácie o službe

Prejsť na službu