Ústredný portál verejnej správy

Vydávanie stavebného povolenia v spojenom stavebnom a územnom konaní

Mesto Košice (OVM)

Popis služby

Služba umožňuje prihlásenému používateľovi (prihlásenie sa občianskym preukazom s čipom) podať žiadosť o vydanie stavebného povolenia v spojenom stavebnom a územnom konaní. Na podanie žiadosti o vydanie stavebného povolenia v spojenom stavebnom a územnom konaní je potrebné vyplniť a odoslať elektronický formulár. Formulár služby nie je potrebné podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP). Informácie o službe

Prejsť na službu