Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie informácií o držiteľovi vozidla

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba vráti referenčný záznam aktuálneho držiteľa vozidla a históriu držby vozidla vyjadrenú časovými platnosťami. Služba vráti výsledok spracovania na portál

Prejsť na službu