Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o predĺženie platnosti inštruktorského preukazu

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Popis služby

Prostredníctvom tejto služby je možné podať žiadosť na predĺženie platnosti inštruktorského preukazu. Informácie o službe

Prejsť na službu